KULLEN DRINKAR

2022-03-26


Far: Sångfågels Lysander  Mor: Mylabs I Am Ready

 

Mylabs Salty Dogs  male Mylabs Amaretto  female
Mylabs Gimlet  male Mylabs Bellbird   female
Mylabs Cojito   male Mylabs Kir Royal   female
Mylabs Bandera   male Mylabs Sweet Bite  female
  Mylabs Pink Panter  female
  Mylabs Paloma   female
 

Back